Kundportal

Vänligen använd vår nya Kundportal, gå till adressen: https://portal.alandpost.com
Inloggning och lösenord är oförändrade

Logga in

This is now closed.

Åland Post Ab • PB 1000 • AX-22111 Mariehamn • Åland, Finland • Tel +358 18 6360 • info@alandpost.com