Jag fick en leverans med faktura. På inbetalningskortet står det inte vilken summa jag ska betala. Varför är det så?

Svar:

Det finns pengar kvar på ditt kundkonto och vi använder innestående plussaldo först.