Är det möjligt att få sina försändelser från er frankerade med frimärken?

Svar:

Ja, vi frankerar mot beställning och betalning. Meddela vid beställning om du vill ha försändelsen frankerad.