Jag har gjort en inbetalning men den syns inte på min faktura.

Svar:

Fakturorna till abonnemangen skrivs ut cirka 3 veckor före utskick, då de används som packningsunderlag. På räkningen står det när fakturan är utskriven. Har du gjort en inbetalning efter det datumet syns inte inbetalningen på fakturan. Inbetalningar från utlandet tar också längre tid, vilket gör att den kanske inte därför heller syns. Har du gjort en inbetalning som inte syns på nästa faktura, tag kontakt med oss. Det är viktigt att du alltid skriver ut ditt kundnummer vid en inbetalning! Du kan också alltid kontrollera ditt saldo på vår hemsida under Kunduppgifter.