Kan Posten Åland frankera abonnemangsförsändelserna?

Svar:

Tyvärr är det inte möjligt på grund av produktionstekniska skäl.