Kan jag få mina försändelser skickade till mig utan att Posten Åland anger värdet på innehållet i försändelsen?

Svar:

Nej tyvärr, Posten Åland följer tullbestämmelserna och anger alltid värdet på försändelsens innehåll.