Kan åländska helsaker och maximikort postas till alla länder utan frimärken?

Svar:

Ja, Porto betalt-symbolen på kortens baksida betyder att du kan posta dem utan frimärke till alla länder från Åland.