På vilka språk är frimärksårsboken skriven?

Svar:

Boken är i huvudsak skriven på svenska med sammanfattningar på finska, engelska och tyska. Dessutom kan man få en separat fransk översättning.