Jag vill gärna byta frimärken med en frimärkssamlare. Kan ni publicera min adress i er kundtidning?

Svar:

Av utrymmesskäl har vi tyvärr slutat publicera kolumnen ”Bytesvänner” i vår kundtidning.