Säljer ni kilovara?

Svar:

Vi har endast begränsade mängder med kilovara, och säljer när vi har sådan tillgänglig, exempelvis vid utställningar och mässor som Posten Åland deltar i.