Adressändring

Nu kan du göra din lagstadgade flyttanmälan direkt på Åland Posts hemsida. Gå igenom de olika stegen i vår onlinetjänst så uppdateras dina adressuppgifter automatiskt både hos Åland Post och hos magistraten. Använd koderna från din nätbankstjänst för att identifiera dig.

När du flyttar och byter bostad eller hemkommun eller flyttar utomlands är du enligt lagen skyldig att meddela detta till Statens ämbetsverk på Åland/Magistratsavdelningen. Flyttningsanmälan ska enligt lagen göras senast en vecka från flyttningsdagen. Enligt flyttningsanmälan ändras din permanenta adress i befolkningsdatasystemet.

I samband med en permanent adressändring eftersänder Posten Priority- och Economybrev och -kort samt postpaket (dock inte till dörren-paket) till den nya adressen inom Åland under 12 månader och till Finland i en månad. En permanent adressändring är avgiftsfri. Posten uppbär en ny transportavgift för eftersändningen av paket och andra varuförsändelser.

För närvarande kan man inte anmäla de tjänster som är avgiftsbelagda via nätet utan man kan avtala om dessa tjänster, exempelvis fortsatt eftersändning eller tidsbestämd flyttning, på närmaste postkontor.

Till utlandet eftersänds endast brevförsändelser och tjänsten är alltid avgiftsbelagd.

Här kommer du till adresstjänsten (skild sida).

Här kan du läsa mera om adressändring och eftersändning av posten.

Gratis flyttkort
För att meddela din nya adress till vänner och affärsbekanta kan du använda Postens flyttkort. De är gratis och portot inom Åland och Finland är betalt.

Korten kan du hämta på ditt närmaste postkontor.

Tipsa en vän: | | Fler