24.01.2012

Förbjudet att skicka vapen och tillhörande delar per post

Sedan januari 2011 är det totalt förbjudet att skicka vissa föremål per post. Till dessa hör vapen, luftvapen samt reproduktioner av vapen och sprängämnen.

Förbudet omfattar vapen, lås, bössor, patroner, ljuddämpare och motsvarande delar samt gaspistoler och anordningar avsedda för avfyring av gaspistoler. Förbudet gäller inte optik, rengöringstillbehör och tomma fodral. Förbudet gäller inte heller leksakspistoler (till exempel vattenpistoler) eller styrenheter för spelkonsoler.

Riktlinjerna följer postlagen, eftersom skyldigheten att tillhandahålla den samhällsomfattande tjänsten inte förutsätter att Posten Åland ska transportera ifrågavarande försändelser. Postens verksamhet styrs också av Världspostkonventionen och begränsningarna i anslutning till den. Riktlinjerna avviker inte heller från förfarandet hos andra företag inom branschen.

 

Tipsa en vän: | | Fler
Tipsa en vän: | | Fler